Menu strony

Planujesz przeprowadzkę do nowego miasta? Dowiedz się, kto powinien odbierać twoje śmieci oraz podpisz z nim wymaganą umowę

Mają miejsce sytuacje, kiedy zdecydujemy się przeprowadzić do innego miasta. Musimy rozpocząć zupełnie nowe życie i jesteśmy zobligowani dopilnować wszelkich formalności powiązanych z dostarczaniem mediów oraz odbiorem nieczystości. Niezwykle ważną kwestią jest odbiór odpadów. Każdy lokator powinien sprawdzić, jaka firma jest odpowiedzialna za odbiór śmieci, następnie zaś zawrzeć stosowną umowę oraz przyszykować się należycie do oddania śmieci.


Najczęściej gminę obsługuje jedna jednostka

wywóz śmieci
W większości przypadków jest się tak, że za odbiór śmieci z posesji mieszkalnych jest odpowiedzialna dana gmina, a w jej imieniu odpady odbiera jednostka, która w obowiązującym roku wygrała przetarg na odbiór nieczystości (http://www.utylinia.pl/). By przekonać się, która jednostka wzięła na siebie wywóz odpadków, jak także jak dokonać opłat z tego względu, należy odwiedzić urząd gminy. Na miejscu można otrzymać wiele pomocnych wskazówek: adnotację z harmonogramem odbioru odpadów, jak także wytyczne, jak musi się je przygotowywać przed przyjazdem firmy.

Nie zapominaj, by rozdzielać odpady

segregacja odpadów
Segregacja odpadów jest bardzo istotną kwestią, zapewnia wiele korzyści naturze. Mieszkańcy, którzy decydują się segregować odpady, muszą w tym celu zyskać określone pojemniki. Jeśli nie chcą ich nabywać na stałe, mogą pójść do przedsiębiorstwa odbierającego odpady i poprosić o wydzierżawienie kontenerków. Identycznie dzieje się z pojemnikami na odpady niesegregowane. Firmy zbierające śmieci zapewniają mieszkańcom również worki, ich barwa upraszcza segregowanie poszczególnych odpadów.

1 2